Verzendkosten: NL €5 (gratis boven €100,-) BE & DU: €8 Overige landen: €15 Bekend van TV! Login
0
Winkelwagen
€ 0,00
Voor 15.00 besteld, veelal dezelfde werkdag verstuurd.
Inclusief track & trace code.
14 dagen bedenktijd.
Niet goed, geld terug!
Privacyverklaring versie 0.1 
1. Wie zijn wij Myrjo te Uden  hierna te noemen Myrjo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Contactgegevens en aanspreekpunt rondom privacy vragen: contact myrjo Sacramentweg 4 Uden 5401GR  tel 0413280344 info@myrjo.nl Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19/05/2018. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Myrjo gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Myrjo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Myrjo handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
2. Gegevens die we verzamelen en verwerken Op de website van Myrjo kunt u bekijken welke diensten Myrjo aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken: Uw gegevens voor particulieren:  voor- en achternaam;  adresgegevens  telefoonnummer;  e-mailadres; Uw gegevens voor bedrijven:  bedrijfsnaam;  voor- en achternaam;  adresgegevens;  factuuradres;  e-mailadres;  betaalgegevens: - IBAN en tenaamstelling.
  Communicatie en chatsessies Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, of een direct email, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mastenbroek Administratieve Dienstverlening of die van een derde partij. Automatisch gegeneerde gegevens Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij. Websitebezoek Myrjo maakt voor het verbeteren van de website gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld: • Duur van websitebezoek • Pagina’s die door u zijn bezocht • Het aantal bezoekers op onze website Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens bewaart Google Analytics dan ook voor onbepaalde tijd. 
3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt? 
Doeleinden Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt: Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:  Om het gebruik van de website mogelijk te maken;  Om het gebruik van online reserveren mogelijk te maken;  Om gebruik van de diensten van Myrjo aan u te factureren; De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van myrjo  Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Myrjo en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;  Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;  Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Myrjo rust, zoals:
  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving. Myrjo wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Myrjo dat aan u laten weten. Ook kan Myrjo u op de hoogte houden van acties of evenementen die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht u geen e-mailberichten van Myrjo willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Myrjo. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die myrjo stuurt door middel van een afmeldlink. Gebruik door derden Als u persoonsgegevens verstrekt aan Myrjo in verband met de diensten van Myrjo , dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Myrjo kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Myrjo en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres). Zo kan Myrjo derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Myrjo . In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Myrjo zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kan  Myrjo uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Hyperlinks van derden De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van  Myrjo verlaat en op de website van een andere partij terecht komt.Myrjo heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Myrjo worden verwerkt Myrjo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 
4. Hoelang bewaart Myrjo persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Myrjo verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Myrjo de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar. 
5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mastenbroek Administratieve Dienstverlening BV, Cloud VPS BV, of die van een derde partij. Myrjo maakt gebruik van servers in Uden Nederland. 
6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?Myrjo heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Myrjo deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Myrjo 0031657602035. 
7. Cookies Via deze website kan Myrjo gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 
8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens? Indien u de gegevens wilt zien die bij Myrjo over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@myrjo.nl .Myrjo zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Myrjo op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Myrjo uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.Myrjo zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Myrjo uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar  info@myrjo.nl
9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd? Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
10. Waar kunt u terecht met een klacht? Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u uw klacht indienen bij Myrjo
11. Vragen en feedback Myrjo controleert of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Myrjo of een brief sturen een naar Myrjo Sacramentsweg 4 Uden 5401 GR

 

Tijdelijke openingstijden

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze winkel !!
Waar we voor u klaar staan en u onder het genot van een kopje koffie onze kleding kunt bekijken

Bedrijfsgegevens

E-mail: info@myrjo.nl
Tel: 0413288725

Marktstraat 37
5401 GG Uden

Kvk: 65555635
Btw: NL856160350B01
BIC: RABO NL2U
IBAN: NL46RABO0123276721

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop software webshop

Alle bedragen zijn inclusief btw - © Copyright 2021 Myrjo